Inimese 7 võnkeoktaavi

-
Katkend raamatust "Pühitsemine".
Materiaalses maailmas on neli väljendusvormide tasandit: mateeria, taimne, loomne ja inimtasand, mis erinevad üksteisest nii vormilt kui ka saavutatud teadvuse tasandilt. Kuigi inimesega võrreldes on elutu mateeria puhul keeruline rääkida teadvusest kui sellisest, näitavad kristallid, et ka materiaalses maailmas eksisteerib mingil tasemel teadvus. Iga eluvormi iseloomustab vastav teadlikkuse aste ja iga järgmise tasandi teadlikkus on oktaavi võrra kõrgem. Ainult inimesel on võime väljendada erinevaid teadvuse tasandeid kuni jumaliku tasandini. Oktaavide järgi saame määrata evolutsiooni astet. Kui vaatame evolutsioonitreppi, mis viib maast taevani, siis iga aste vastab vibratsiooniskaala ühele oktaavile. Inimene asub selle trepi neljal ülemisel astmel ja nimetab neid astmeid järgmiselt: inimene, keda iseloomustab intellekt, tema on mõistuseinimene; geenius – intuitiivne inimene; prohvet – talle on iseloomulik tarkus, teadmine ja universaalne armastus; kõrgeim aste – Jumal-inimene, kelle omaduseks on kõikehõlmav tarkus ja kõikvõimsus.
 Seega on materiaalses maailmas neli elu väljendusvormi tasandit, mis sisaldavad kokku seitset vibratsioonioktaavi.
Iga eluvorm kiirgab välja seda vibratsiooni, millest ta ise koosneb ehk seda, millest ta on teadlik. Aine, kui kõige madalama teadvuse tasandi võnge avaldub vaid kokkutõmbumise, külmumise ja kõvenemise kaudu.
Taim väljendab end kahel tasandil: materiaalsel ja elujõu tasandil. Materiaalseid vibratsioone väljendab ta alateadlikult, kandes oma keha nagu rüüd, kuid ainele annab elu vegetatiivsel tasandil olev jõud. Sellel tasandil ilmneb jõud kolmel erineval ja äratuntaval moel, milleks on toidu otsimine, selle vastuvõtmine ja toidu omastamine ehk seedimine.
Loom väljendab kolme jõudu: ainelist, vegetatiivset ja animaalset. Tal on keha, ta otsib toitu ja seedib seda ning tema teadlikkus on loomsel tasandil: tal on emotsioonid, instinktid, tungid, tunded, sümpaatiad, antipaatiad ja loomsed tahtmised. Loom on teadlik kolmandal tasandil, vaid üks aste lahutab teda inimesest.
Keskpärane inimene asub vibratsioonioktaavi võrra loomast kõrgemal – ta on teadlik mentaaltasandil. Tal on intellekt ja mõtlemisvõime, kuid tal on ka kolm eelmist tasandit – ta keha on mateeria tasandil, vegetatiivsel tasandil otsib ta toitu, sööb ja seedib seda, animaalsel tasandil on tal emotsioonid, tungid, sümpaatiad, antipaatiad ja soovid. Kuid eelmisest tasandist eristab teda intellekt. Inimene mõtleb teadlikult.
 Järgmisele tasandile jõudmisega teeb inimene suure hüppe: ta tõstab oma teadvuse tagajärgede maailmast põhjuste maailma. Põhjusetasandi jõud avaldub temas intuitsioonina. Intellekti ja vaimujõu abil on ta suuteline väljendama kõrgemal tasandil kogetut sõnades ja andma seda teistele edasi. Ta on suuteline väljendama ennast erinevates kunstides: dimensioonideta muusikas, kahedimensioonilises maalikunstis või kolmedimensionaalses vormis skulptorina või tantsijana. Loovat inimest nimetavad inimesed geeniuseks. Ta väljendab viit vibratsioonioktaavi – ainelisi, vegetatiivseid, animaalseid, mentaalseid ja põhjuslikke jõude.
 Oktaavi võrra kõrgemal olevat inimest nimetavad inimesed prohvetiks. Prohvet esindab neid jõude, mis töötavad viiel eelneval tasandil, kuid on lisaks teadlik ka kuuendal tasandil, mis on jumaliku tarkuse ja universaalse armastuse tasandiks. Me peame olema ettevaatlikud, et mitte segi ajada kuuendal tasandil olevat kõrgemat armastust, mis on täiesti vaimne jõud, kolmanda ehk animaalse tasandi “armastusega”. See “armastus” vibreerib kolm tasandit allpool ja selle eesmärk on liigi jätkamine. See “armastus” näeb alati üksnes füüsilist keha, pannes inimese teisele kehaliselt lähenema, embama, suudlema, liibuma, mis tähendab teiste sõnadega omamist.
Niisuguse armastuse esindaja elab lõhestatuses, eraldatuses ja otsib vastavat füüsilist partnerit rahulduse saamise eesmärgil. Selline “armastus” tahab alati võtta, omada ja omastada. Kuuenda avaldumistasandi, prohveti tasandi armastus tuleb jumaliku ühenduse allikast! See on tingimusteta, alati andev, mitte kunagi saamisele orienteeritud, see ei vaja füüsilist täiendpoolt, ei vaja füüsilist avaldumisvormi, vaid kiirgab välja jumaliku üksolemise teadvust. Inimesed, kes on sel tasandil teadlikuks saanud, ei taha kedagi omada, sest nad on kõiksusega üks.
 Seitsmes ja kõige täiuslikum Jumala väljendamise aste on Jumal-inimese tasand. Eelmiste tasandite puhul on jumalik loovjõud veel muundatud ja väljendub vaid osana Jumalast. Jumal-inimene väljendab Jumalat, oma kõrgemat jumalikku mina ja jumalikke loovaid jõude nende algses transformeerimata olekus ja sageduses. Ta on täielikult teadvel, sest mitte miski temas pole teadvustamata.
Ainult inimesel on võime valitseda ja kiirata kõiki seitset võnkeoktaavi, sest tal on kõigi seitsme jaoks olemas vastavad närvikeskused ja muundamata loovjõud võib tema närvisüsteemi siseneda. Kuid inimene saab kiirata vaid selle tasandi kiirgust, milleni on tõusnud tema teadvus, kõrgema tasandi närvikeskused jäävad tema jaoks latentsesse olekusse. Tavaline inimene saadab võnkeid neljanda tasandini, geenius viiendani, prohvet kuuendani ja Jumal-inimene on suuteline täiesti teadlikult kiirgama kõiki seitset oktaavi jumalikku loovjõudu vastavalt oma tahtele kas nende algsel kujul või siis muundama seda ning kiirgama edasi valitud madalamal tasandil.
Pühitsemine
E. Haich
Roosa täht-teemant
Foto: TYRONE SIU/Reuters/Corbis

Eelmine
Minu joogatee kasud

Lisa kommentaar

Email again: