Üld- ja ostutingimused
Üldised tellimustingimused
Annapurna OÜ, registrikood 12792756, üldised tellimistingimused.

Üldised tellimistingimused kehtivad veebilehe kriyajoogastuudio.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja E-poe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord
1.1 Toodete tellimiseks registreerib Tellija end E-poe kasutajaks.
1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning Toodete kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
1.3 E-poes näidatud Toodete hinnad on eurodes, hinnale ei lisandu käibemaksu.
1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipanga lingi abil.
Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda E-pood on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.
1.6 Tellija ja E-poe vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud klõpsates nupul “Maksan” ja E-pood on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.
1.7 Tellimus jõustub e-poe poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine
2.1 Tellitud Kauba toimetab e-pood Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi kaudu, Omniva kulleri vahendusel või Kaubale ise järele tulles.
2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel.
Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:
2.3.1 Toode toimetatakse e-poe poolt pärast Tellimuse saamist Tellijalt, transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul.

2.4 Toodete kättetoimetamise viisid:
2.4.1 SmartPOST või Omniva toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:
Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte.
Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile.
2.4.2 Omniva kuller toob Toote(d) Tellija poolt märgitud aadressile. Eelnevalt helistatakse Omnivast Tellijale ja lepitakse kokku kättetoimetamiseks sobiv päev ning kellaaeg. Kui Omniva Kulleril ei õnnestunud Tellijat paki üleandmiseks tabada, saab tellida uue kättetoimetamise lisatasu eest.
2.4.3 Kui Tellija valib Toote kättsaamiseks "Tulen ise kaubale järgi" variandi, annab e-poe esindaja teada aadressi(d) ja ajad, kuhu ning millal Tellija saab kaubale järgi tulla.

3. Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda
3.1 Ostetud esemelisele kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastusõigus. Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud ega rikutud. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
3.2 Virtuaalse kauba (salvestised allalaadimise lingiga) tellimisest ei saa taganeda ja raha ei tagastata, kui kliendile on salvestise link tema antud kontaktaadressile saadetud.

4. Tellija õigused
4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes E-poe sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama E-poe poolt fikseeritud tingimustele.
4.3 Tellijal on õigus esitada 14 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates e-posti aadressil: annely.naukas@gmail.com Toodet puudutavaid pretensioone, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
4.4. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused
5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud täielikult tõeseid isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning e-posti aadress.
5.2 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri E-pood Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab E-pood Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
5.5 Tellija kohustub hoidma E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

6. E-poe õigused
6.1 E-poel on õigus muuta käesolevaid Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.
6.2 E-poel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.
6.3 E-poel on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda.
6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri E-pood tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.
6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on E-poel õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.
6.6 E-pood ei vastuta Tellija kontode väärkasutuse eest.

7. E-poe kohustused
7.1 E-pood kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) Toote(d).
7.2 E-pood kohustub vastu võtma kõik Tellija pretensioonid.
7.3 E-pood kohustub Tellija pretensiooni lahendama 14 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
7.4 E-pood kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. E-pood vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.
7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust annely.naukas@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                 

Ostmisest taganemise avaldus.
Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”
Lisa 1
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm.
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]”
— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)
— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija aadress / tarbijate aadressid
— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.